Motocykle - motocykliści - zloty motocyklowe
Cytat na dziś: "Stelaż, klatka i duża zębatka"

Artykuły » prawo

Nowe prawo jazdy w 2013

Rozmiar tekstu: AAA Ra, 1 lutego 2011
Od dnia 19. stycznia 2013 roku wydawane będą prawa jazdy ze zmodernizowanymi kategoriami AM, A1, A2, A oraz B1, która dotyczyła będzie quadów.

Prezydent podpisał ustawę, która dopasowuje nasze przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej, dlatego od 19 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy Ustawy o Kierujących Pojazdami.

Została także uregulowana kwestia quadów, według nowelizacji, również trzeba będzie mieć odpowiednie prawko, przynajmniej prawo jazdy kat. AM, natomiast czterokołowcem ciężkim co najmniej B1 (wyjaśnienie pojęć poniżej w art. 125). Po wejściu w życie Ustawy o Kierujących Pojazdami zostanie zastąpiona karta motorowerowa nowa kategorią prawa jazdy AM, oraz A2.

Tekst ustawy po poprawkach senatu można znaleźć tutaj: http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/1000/1046.pdf

Ważniejsze dla nas Art. z Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - podpisana 25 stycznia 2011 r


Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


Do kierowania pojazdami określonymi w kat. AM. uprawniają kat.: A, A1, A2, B1, B
Zmieni się także wiek, w którym będzie można zrobić poszczególne uprawnienia do kierowania pojazdami.Art. 8.
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
[…]
7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,


Według nowych przepisów, prawo jazdy będzie wydawane na czas określony – 15-tu lat, chyba że, termin krótszy będzie przewidywało orzeczenie lekarskie.


Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat […]


Po 19 stycznia 2013 roku obowiązywać będzie nowy blankiet potwierdzający posiadanie prawa jazdy. Będzie konieczność wymiany starych praw jazdy na nowe, zgodne z obowiązującym od 2013 roku wzorem. Na całe szczęście niektórzy mają na to jeszcze minimum 2 lata.


Art. 124.
1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1.

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

5. Prawa jazdy zgodne z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wydaje się do dnia 18 stycznia 2013 r.

6. Podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niniejszej ustawy, zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

Art. 125.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.13) wprowadza się następujące zmiany:
[…]

d) po pkt 42a dodaje się pkt 42b i 42c w brzmieniu:
„42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,

e) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie:
„45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

46) motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”;

4) w art. 20 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.”


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - podpisana 25 stycznia 2011 r
http://strychalski.eu/UserFiles/File/ustawa_z_dnia…

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć

Podziel się z innymi:  
  • Facebook
  • Wykop
  • NK
  • GG
  • Wahacz
  • Blip
  • Flaker

Dodaj komentarz:

Imię / ksywa:

Twój komentarz
do tego artykułu:

Pierwsza + ostatnia cyfra =*
Zaloguj się aby dodawać komentarze
bez konieczności przepisywania kodu.

Komentarze: (81) - sortowane od najnowszych

Marcin
18 gru 2013, 19:50
hehe ja zdałem na b kilka lat temu wszystko za pierwszym razem teraz zdaje na d i to jest bajka przykładowe pytanie: na jakiej oponie odmówisz jazdy a o bieżniku 3mm b zjechanej c lekko pękniętej ( to jest pytanie testowe z WORDu ) kto zna odp.
becia
1 paź 2013, 21:18
czesc mam pytanie chce zakupić sobie czterokołowca lekkiego l6e czy na niego musze mieć prawo jazdy jakiejkolwiek kategori mam 36 lat ...potrzebuje taki pojazd bo musze dojezdzac do pracy kilka kilometrow
symek
29 wrz 2013, 22:53
kurs na prawko powinien trwać trzy lata i po ukończeniu powinno sie mieć zawód kierowca mechanik prawnik policjant i jeszcze może doktorat .praktyka nie ważna ja zawsze zanim ktoś mi wyjdzie na ulice to mam czas na powtórke ok 20min by sobie przypomnieć co powinienem zrobić to jest jakieś porypane na drodze liczy się refleks i opanowanie a nie wiedza ile ma długość drążka czy tablicy współczuje zdającym .ale ma to dobre strony nie masz prawka -nie maszs auta nie wydajesz na paliwo czyli nie płacisz podatku drogowego a państwo niema na drogi i jest na kogo zwalić stan bo ludzie są tempi i nie potrafioł zdać egzaminu
Katherina
24 lip 2013, 18:43
Egzamin teoretyczny zdawałam w marcu 2013r, zdałam za pierwszym razem z wynikiem 74/74
Jeśli chodzi o naukę do tego egzaminu uczyłam się z kodeksu, z podręczników z kursu (2012r) i z pożyczonej książki koleżanki Henryk Próchniewicz Kierowca doskonały B 2013.
Egzamin praktyczny zdałam niestety dopiero za 4 razem mimo że potrafię jeździć samochodem ale stres zrobił swoje.
mloda
16 lip 2013, 15:02
Witajcie mam pytanie do osob ktore zdawaly testy w 2013, otoz zapisalam sie na prawko tydzien temu a pomoce do nauki sa z 2012 roku, zastanawia mnie czy inni tez tak mieli?
Marek
16 lip 2013, 3:36
Witam prowadzę szkołę jazdy i oferuje szybkie i dyskretne wyrobienie prawa jazdy z wpisem do rejestru. Prawo jazdy jest oryginalne i odbierane w wydziale komunikacji tak jak przy zdanym egzaminie. Proszę nie łudzić się, że ktoś sprzeda Wam podrobione prawo jazdy z wpisem do rejestru i jeszcze wyśle na adres bo jest to nie możliwe, wszystkie takie oferty to permanentne oszustwo. Prawo jazdy takie mogą być albo podrobione (przy pierwszej kontroli zostaje to wykryte więc to nie ma sensu) albo oryginalne z wpisem do rejestru i nie można ich wysłać na adres, tylko właściciel może odebrać je w wydziale komunikacji. Wyrabianie prawa jazdy u mnie wygląda następująco: po dokonaniu wpłaty (co nie podlega dyskusji, ponieważ pieniądze w kasie muszą się zgadzać) - zostajecie wpisani do komputera z 3 miesięczną datą wsteczną jako uczestnik szkoły jazdy - wysyłacie wszystkie swoje dane poprzez sms - po ok. 2 dniach przystępujecie do egzaminu z jazdy (oczywiście egzamin z jazdy zdany pomyślnie) - do 10 dni dostajecie pocztą papier (informacje o ukończeniu kursu na prawo jazdy) - udajecie się ze zdjęciem i swoimi danymi do wydziału komunikacji i po okresie zależnym od nich odbieracie oryginalne prawo jazdy Nie potrzeba badań lekarskich, egzaminu z teorii, wszystko jest załatwiane u nas. Cena to 3000tyś zł jest to najniższa z możliwych cen. Prawo jazdy tak załatwiane kosztują 3 tyś zł i tylko dla zaufanych osób. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt (z oczywistych względów tylko przez sms) pod numerem: 733-070-867,lub na [email protected] Zapraszam wszystkich chętnych i ostrzegam przed oszustami którzy oferują podrobione prawo jazdy z wpisem a za pobraniem przyjdzie ziemniak Nowe testy nie do zdania pisz do mnieX
4 kwi 2013, 21:54
ZDAŁEM ZA 4 RAZEM 65 GODZIN JAZDY PRAKTYKA TO JEST TO NIE KAZDEGO TATA PODSZKOLI 4000 DOPIERO NA PRAWKO SIE WYBIERAC TAKA PRAWDA A NIE 1500 TAK JAK SIE WYDAJE LUDZIOM PRAWKO ILLUMINATÓW USA I PACANÓW UNIJNYCH MA BYC DROGIE I PEŁNA KONTROLA MA BYC UNIA TO WSTĘP DO RZĄDU SWIATOWEGO WYCOFANIA GOTÓWKI TYLKO KARTĄ PŁACIC BLOKADA KASY KIEDY ZABUCZYSZ PEŁNA KONTROLA TO JEST ICH BEZPIECZENSTWO NIECH PRZEPADNĄ CWELE
x
4 kwi 2013, 21:35
OMG TO ORTOGRAFICZNY PEDAŁ I CWEL
anulka
20 mar 2013, 8:41
najwiecej przykladowych pytan jest juz na forum portalu ZdamyTo.pl, no i testy online z tymi pytaniami ;)
gmg
18 mar 2013, 21:05
oni są złodzieje i oszóśći patrzą tylko pieniądze na tych testach mają dobre wyłudzenia za dwa lata jakieś głupie kursy ico to daje masz zamiar się rozwalić to tak się rozwalisz na drodze wymyślają żeby tylko ludzi udupiać mam testy przykładowe ani jednego wynika pozytywnego co to jest aco dopiero wynik egzaminacyjny jeszcze gorszy niż ten przykładowy
Aneta
18 mar 2013, 20:48
ja se kupię samochód bez prawa jazdy mogą mnie gdzieś pocałować te testy są nie do zdania pojebane pytania
» wyświetl wszystkie komentarze...

Ocena:

Musisz być zalogowany
aby oceniać artykuły.
Średnia: 6,5
Liczba
ocen:
2

Podobne artykuły:

Prawo jazdy - nowelizacja ustawy (Prawo)Problemy z nowym prawem jazdy (Prawo)Jednoślady na Buspasy (Prawo)Przeciskanie się motocyklem w korkach jednak… (Prawo)

Logowanie

Email:
Hasło:
Nie pamiętam hasła
Załóż konto!

Znajdź w serwisie

Twoja wyszukiwarka

Główni partnerzy:

Kalendarz Imprez Motocyklowych

Facebook:

Polecamy:

AKM Apanonarwięcej...
Prywatność i cookies  -  Patronaty  -  Partnerzy  -  Toplista  -  Widgety  -  Facebook  -  Reklama  -  Kontakt
Motocyklowy portal informacyjno-społecznościowy omko.pl © 2009-2019
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu